Verzendbeleid

Al onze producten worden verzonden met Post NL. Wij streven ernaar om onze producten binnen 1-3 werkdagen te verzenden. Customized producten, zoals bijvoorbeeld onze frontriemen, hebben een levertijd van ongeveer 10-14 werkdagen. Je wordt via de mail op de hoogte gehouden van de status van je bestelling. Mocht je tussentijds vragen hebben, kun je mailen naar info@EQRoos.nl.

Verzenden binnen Nederland: €6,95 (met track en trace code)

Verzenden naar België: €13,- (met track en trace code)

Retourneren & terug betalen

Herroeping bij online bestellingen

Jij hebt het recht om zonder vermelding van redenen jouw online geplaatste bestelling te herroepen. Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, verstuur je binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin jij jouw wil om de bestelling te herroepen te kennen geeft om de bestelling te herroepen, naar EQRoos, Emmerikstraat 56, 5591 HZ Heeze of per e-mail naar info@eqroos.nl.
Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoef je alleen vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden. Jij zal het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van jouw wil om de bestelling te herroepen, verzenden naar EQRoos, Emmerikstraat 56, 5591 HZ Heeze. Ik vraag jou om het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen met een kopie van de aankoopfactuur.

Maak voor het terugsturen van de producten gebruik van het retourformulier. (Opent in een nieuw tabblad)

In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaal ik alle door jou gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die ik heb voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat ik in kennis ben gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen.

Ik betaal jou terug met het betaalmiddel dat jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij ik uitdrukkelijk met jou een ander betaalmiddel afsprak. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor jou. Ik kan de terugbetaling uitstellen tot ik de producten heb ontvangen of tot jij hebt bewezen dat jij de producten hebt verzonden. De geldige datum is de eerste die zich van deze feiten heeft voorgedaan.
Ik kan jou aansprakelijk stellen voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen.